logo

Patronat Honorowy

 


dr inż. Tomasz Rudnicki
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat


prof. Wojciech Radomski

 

Partner Specjalny

hauraton

Partner

 

Patronat Medialny

ViaExpert
Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

 

ODWODNIENIE 2015

Kraków, 16-17 września 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią fotograficzną Forum ODWODNIENIE 2015

Zapraszamy do zapoznania się z treścią prezentacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „ Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” , które odbędzie się jako XIII wydarzenie z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes.

----------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami z poprzednich edycji:

Forum ODWODNIENIE 2014

http://media-prof.pl/relacje/forum-odwodnienie-2014-4-5-czerwca-2014-r-krakow

Forum ODWODNIENIE MOSTÓW 2013

http://media-prof.pl/relacje/forum-odwodnienie-mostow-2013-27-28-czerwca-2013-r-krakow-dzie-i 

http://media-prof.pl/relacje/forum-odwodnienie-mostow-2013-dzie-ii

http://media-prof.pl/relacje/bankiet-forum-odwodnienie-mostow-2013

----------------------------------------------

III Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015” odbędzie się jako następstwo potrzeb branży przedstawionych podczas I Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego: „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z mostów – ODWODNIENIE MOTÓW 2013” oraz II Ogólnopolskiego Forum Specjalistycznego „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014”. Poprzednie edycje, które odbyły się w 2013 i 2014 r. w Krakowie wzbudziły duże zainteresowanie. Spotkania zainspirowały dyskusję na temat aktualnych rozwiązań technologicznych oraz aspektów prawnych ich wdrożenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Do patronatu honorowego zaprosiliśmy:

Ministerstwo Środowiska

Sejmową Komisję Infrastruktury

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

Prezydenta Miasta Krakowa

Marszałka Województwa Małopolskiego

Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Do patronatu zaprosiliśmy:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Transportu Samochodowego

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa

Politechnikę Krakowską

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

Polski Kongres Drogowy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Związek Mostowców RP

XIII wydarzenie z cyklu
KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Forum ODWODNINIE 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnego rodzaju urządzeń odwodnieniowych, kosztów ich realizacji, trwałości oraz aktualnych trendów rozwojowych.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału

Komitet Organizacyjny