logo

Sponsorzy

 

 

 

 

Partnerzy

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Hydroizolacje i systemy odprowadzania wody z obiektów inżynierskich – ODWODNIENIE MOSTÓW 2013", które odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2013 r. w Krakowie, spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony niezależnych uczestników jak i przedstawicieli producentów materiałów i systemów hydroizolacji oraz oprowadzenia wody z obiektów inżynierskich.
Forum potwierdziło, że zagadnienie szeroko pojętego odwodnienia obiektów liniowych jak drogi i koleje oraz drogowych obiektów inżynierskich i kolejowych obiektów inżynieryjnych ciągle jest aktualne i istnieje potrzeba dyskusji na ten temat w gronie specjalistów z zakresu projektowania, budowy i utrzymania urządzeń odwadniających oraz systemów podczyszczających ścieki przed zrzutem do odbiornika. Podczas wymiany poglądów wskazywano na konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagadnienia hydrologiczne i hydrauliczne, które są podstawą prawidłowego doboru na etapie projektu i właściwej pracy w okresie eksploatacji urządzeń odwadniających. Niebagatelne znaczenie ma też właściwe zagospodarowanie wód opadowych. Podczas II Forum Specjalistycznego ODWODNIENIE 2014 poświęcimy tym zagadnieniom należny im czas. Prawidłowe odwodnienie ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas opadów, ale równocześnie elementy tego odwodnienia jak rowy, ścianki czołowe przepustów, ścieki oraz studnie kanalizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla uczestników ruchu. Niewłaściwe zaprojektowanie odwodnienia obiektów liniowych ma bardzo negatywny wpływ na ich trwałość, a w przypadku budowli ziemnych może prowadzić do awarii, a nawet katastrof budowlanych. Systemy odwodnienia stanowią znaczny procent całkowitych kosztów realizacji i utrzymania inwestycji. Dlatego bardzo ważne jest ich właściwe wymiarowanie oraz dobór odpowiednich materiałów, tak by uzyskać wymagane w danej sytuacji parametry bez niepotrzebnego zwiększania nakładów finansowych.
W czasie II Forum ODWODNIENIE 2014 zmierzymy się z tymi zagadnieniami i będziemy próbowali pokazać, że te często przeciwstawne wymagania są, przy wykorzystaniu wiedzy specjalistów oraz producentów i dostawców materiałów i urządzeń, możliwe do pogodzenia.
Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie, bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania. Mamy nadzieję, że udział w Forum będzie także dobrą okazją do nawiązania, podtrzymania bądź odnowienia relacji zawodowych i towarzyskich.

                                                            Serdecznie zapraszamy do udziału
                                                                       Komitet Organizacyjny

 

 

Odwodnienie infrastruktury komunikacyjnej powinno być rozpatrywane zawsze w połączeniu z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Budowa ciągów komunikacyjnych stanowi dostatecznie duże zmiany i ingerencje w środowisku naturalnym i dlatego negatywne skutki wynikające z ich eksploatacji powinny być ograniczone do absolutnego minimum.

 

Na zakończenie pozostaje mi tylko serdeczne zaproszenie do udziału w II Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2014” zarówno przedstawicieli biur projektowych, firm budowlanych, producentów materiałów budowlanych jak też i świata nauki.

 

 

 

Dr inż. Roman Edel

 

Przewodniczący Rady Programowej

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się tekstem referatu wprowadzającego w tematykę Forum, który ukazał w wydaniu 3/2014 Dróg.