logo

Sponsorzy

 

 

 

 

Partnerzy

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Patronat Honorowy nad Forum sprawują:

                                                  

Minister Zbigniew Rynasiewicz            Poseł Stanisław Żmijan         Dyrektor Ewa Tomala-Borucka

Sekretarz Stanu                                Przewodniczący

                                                       Sejmowej Komisji Infrastruktury

 

Patronat nad Forum sprawują: