logo

Sponsorzy

 

 

 

 

Partnerzy

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra


Program Forum do pobrania w wersji pdf

 

4 czerwca (środa)


9.00 - Otwarcie recepcji Forum
Violetta Górecka, Karolina Gutowska – Koza, Marlena Kluszczyk
10.00 - Kawa i poczęstunek

11.00 – 11.20 - Oficjalne otwarcie Forum
Ewelina Nawara – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego, dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne
dr Roman Edel – przewodniczący Rady Programowej, autor książki „Odwodnienie dróg"
dr Janusz Bohatkiewicz, dr Krzysztof Germaniuk, dr Bernard Twaróg - członkowie Rady Programowej Forum
prof. Dariusz Sybilski – członek rady Programowej Cyklu
Mirosław Bajor – dyrektor programowy cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka – praktyka - biznes


11.20 – 12.25 - Sesja I OPADY ATMOSFERYCZNE
Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1. „Wyznaczanie natężenia deszczów obliczeniowych w Niemczech na podstawie atlasu KOSTRA" dr Roman Edel [20']
2. „Zmiana charakterystyki opadów atmosferycznych w ostatnich latach i jej wpływ na wymiarowanie urządzeń odwadniających. Dostępność i jakość danych do projektowania pozyskiwanych z IMIGW" dr Bernard Twaróg, Politechnika Krakowska [20']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15']


12.25 – 12.45 - Przerwa kawowa


12.45 – 14.25 - Sesja II BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA DROGOWE.
Prowadzenie sesji: dr Janusz Bohatkiewicz, Andrzej Zygmunt
1. „Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu spowodowanych aquaplanningiem na rampach drogowych." prof. Tadeusz Sandecki, Politechnika Warszawska [20']
2. „Nawierzchnie drogowe porowate – ciche, przeciwpoślizgowe, chłodzące" prof. Dariusz Sybilski, IBDiM [15']
3. "Skuteczne i nowoczesne odwodnienia z wykorzystaniem geokompozytów drenażowych Wavin jako alternatywa dla rozwiązań tradycyjnych w postaci drenaży francuskich" Agnieszka Przybył, Wavin [15']
4. "Odpowiedzialne projektowanie i dobór technologii produktów geosyntetycznych stosowanych do odwodnień i drenaży" Adam Kostyra, Inora [10']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [20']
14:25 Wspólna fotografia wszystkich uczestników Forum w holu głównym obok recepcji


14:30 – 15.30 – Obiad

15.30 – 16.30 - Sesja III. BŁĘDY PROJEKTOWE I WYKONAWCZE.
Prowadzenie sesji: Anna Reszczyk, Piotr Sroczyński
1. „Odwodnienie a bezpieczeństwo ruchu drogowego. Audyt brd jako narzędzie do eliminowania błędów" prof. Stanisław Gaca, prof. Marian Tracz, Politechnika Krakowska [20']
2. „Utrzymanie elementów systemów odwadniających ulice poddanych obciążeniom od pojazdów" dr Marek Pszczoła, Politechnika Gdańska, wygłosi dr Roman Edel [15']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15']


16.30 – 16.50 - Przerwa kawowa


16.50 – 18.05 - Sesja IV ZAPOBIEGANIE NISZCZĄCEMU DZIAŁANIU WODY I JEJ ZAGOSPODAROWANIE
Prowadzenie sesji: prof. Stanisław Gaca, dr Wanda Grzybowska,
1. "Nanotechnologia zapobiega niszczącemu działaniu wody", Piotr Heinrich Zydex Industries [20']
2. "Sposoby zbierania wody deszczowej z powierzchni utwardzonych oraz możliwości jej odprowadzenia do gruntu w oparciu o doświadczenia firmy Wavin" Agnieszka Wrzesińska, Wavin [15']
3. „NT-BAS, NT-BAS-DUO wysokowytrzymałe tunele rozsączające  - propozycja firmy Navotech jak rozwiązać problem nadmiaru wód opadowych" Dominika Kardasz, Janusz Zadrosz, Navotech [10']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15']

20.00 – 24.00 - Bankiet Forum ODWODNIENIE 2014


5 czerwca (czwartek)


9.00 – 9:55 - Sesja V PRAWO
Prowadzenie sesji: dr Janusz Bohatkiewicz, dr Bernard Twaróg
1„Inwestycje komunikacyjne: drogowe i kolejowe w świetle ustawy Prawo wodne i ochrony środowiska” Marta Kot, RZGW Kraków [15']
2. „Rozporządzenie nr 4/2014 Dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły – założenia, wymagania oraz problemy w stosowaniu" dr Rafał Kokoszka, RZGW Kraków [15']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15']

09.55 – 10.15 - Przerwa kawowa


10.15 – 11.30 - Sesja VI MATERIAŁY, WYMAGANIA I BADANIA
Prowadzenie sesji: dr Roman Edel, Agnieszka Wachowska
1. „Wybrane elementy odwodnienia infrastruktury komunikacyjnej – materiały, wymagania i badania" dr Wiktor Jasiński, IBDiM [15']
2. „Izolacje przeciwwodne płyt pomostów i urządzenia do oprowadzenia wody z pomostów obiektów mostowych - materiały, wymagania i badania" dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM [15']
3. „Porównanie wyrobów do odprowadzania wody z mostów wykonanych z różnych materiałów" Wojciech Wika – Czarnowski, DWD [15']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15']


11.30 – 11.50 - Przerwa kawowa


11.50 – 12.55 - Sesja VII SYSTEMY I WYROBY
Prowadzenie sesji: prof. Stanisław Gaca, dr Krzysztof Germaniuk
1. „Innowacyjne prefabrykaty dla zagospodarowania wód opadowych produkcji HABA-Beton." Paweł Niewiadomski, HABA Beton [15']
2. „Geokompozyt drenażowy DRENKAR „F" jako równoważnik obecnie stosowanej konstrukcji drenażu do odwonienia izolacji pomostów obiektów mostowych." Józef Karda, Drenkar [10']
3. „Nowoczesne metody odwadniania dróg na przykładzie produktów firmy ViaCon Polska Sp. z o.o." Bartłomiej Binkiewicz, ViaCon [10']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania.
Dyskusja [15']


12:55 – 13.15 – Przerwa kawowa


13:15 – 14.50 - Sesja VIII OCHRONA ŚRODOWISKA. KOLEJE.
Prowadzenie sesji: prof. Marian Tracz, dr Wiktor Jasiński
1. „Ekologiczne aspekty odwodnienia pasa drogowego" Piotr Ochnio, GDDKiA [20']
2. „Wybrane zagadnienia ochrony środowiska w odwodnieniu dróg" dr Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, EKKOM [20']
3. Odwodnienie dróg kolejowych w Niemczech. Ogólne zasady odwodnienia kolei oraz stosowane do tego celu urządzenia odwadniające" dr Roman Edel [20']
Dyskusja [20']


14:50 – 15.10 – Przerwa kawowa


15:10 – 16.15 – DYSKUSJA GENERALNA
Moderatorzy: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
Paneliści: dr Janusz Bohatkiewicz, dr Roman Edel, prof. Stanisław Gaca, Piotr Ochnio, Małgorzata Owsiany, Tomasz Pałasiński, dr Bernard Twaróg

16:15 – 16.30  PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
dr Roman Edel, Ewelina Nawara, Mirosław Bajor


16:30 – Obiad


Forum towarzyszyć będzie tematyczna wystawa firm.