logo

Patronat Honorowy

 


dr inż. Tomasz Rudnicki
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat


prof. Wojciech Radomski

 

Partner Specjalny

hauraton

Partner

 

Patronat Medialny

ViaExpert
Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

 

PROGRAM KRAKOWSKICH DNI DROGOWO-MOSTOWYCH 2015

I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne ”Mostowe łożyska i urządzenia dylatacyjne - ŁOŻYSKA I DYLATACJE 2015”

15 września (wtorek)

9.00 Otwarcie recepcji Seminarium
9.00-11.00 Kawa i poczęstunek

11.0011.15 Otwarcie Seminarium
11.1513.00 Sesja ŁOŻYSKA I DYLATACJE MOSTOWE
Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1.
„Łożyska i urządzenia dylatacyjne mostów – uwagi wprowadzające do tematyki konferencji” Jan Piekarski, BBR Polska; prof. Wojciech Radomski, Politechnika Łódzka [15']
2. „Współczesne łożyska mostowe, tendencje rozwojowe, nowe koncepcje łożyskowania oraz innowacyjne postanowienia PN-EN 1337” dr Andrzej Niemierko, IBDiM [20']
3. „Współczesne mostowe urządzenia dylatacyjne oraz ich badania” dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM [20']
4. „Pryncypia zaleceń ETAG-032” dr Piotr Gwoździewicz, Politechnika Krakowska [15']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

13:0014.00 Obiad
14.00 – 15.50 Sesja II WYMAGANIA ZARZĄDCÓW MOSTÓW I OFERTA RYNKOWA
Prowadzenie
sesji: prof. Wojciech Radomski, prof. Krzysztof Żółtowski
1. „O zasadach doboru i eksploatacji urządzeń dylatacyjnych” dr Piotr Gwoździewicz, Politechnika Krakowska [15']
2. „Wymagania GDDKiA dotyczące urządzeń dylatacyjnych i łożysk” Janusz Wasilkowski, GDDKiA Szczecin [30']
3. Innowacyjne urządzenie dylatacyjne Polyflex Advanced PUGustav Gallai, MAGEBA [15’]
4. "Urządzenia dylatacyjne ze stali nierdzewnej i czas życia łożysk" Paul Semrau, Maurer Sohne [15']
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
15.50 Demonstracja urządzenia dylatacyjnego firmy Maurer Sohne, Paul Semrau [5’]

15.55 – 16.20 Przerwa kawowa
16:2018.15 Sesja III PROBLEMY W UŻYTKOWANIU I AWARIE
Prowadzenie sesji: Jan Piekarski, Janusz Wasilkowski
1. „Wnioski z awarii łożysk mostowych” dr Andrzej Niemierko, IBDiM [15']
2. „Awarie mostowych urządzeń dylatacyjnych” dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM [15']
3. „Badania i analizy numeryczne uszkodzonego urządzenia dylatacyjnego szczelnego” prof. Krzysztof Żółtowski, Politechnika Gdańska [15']
4. „Wybrane zagadnienia związane z oddziaływaniem hałasu drogowego na urządzeniach dylatacyjnych” dr Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, Ekkom; Maciej Hałucha, Ekkom; Michał Jukowski, Politechnika Lubelska [15']
5. „Doświadczenia w utrzymaniu łożysk i urządzeń dylatacyjnych na obiektach administrowanych przez GDDKiA Oddział w Krakowie” Krzysztof Urbański, GDDKiA Kraków [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
18.15 – 18.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE SEMINARIUM

18.30 Kolacja.

KRAKOWSKIM DNIOM DROGOWO – MOSTOWYM 2015 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa

III Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska – ODWODNIENIE 2015”

16 września (środa)

9.00 Otwarcie recepcji Forum
9.00 – 11:00 Kawa i poczęstunek

11.0011.20 Oficjalne otwarcie Forum.
11.2013.05 Sesja I ODWODNIENIE MOSTÓW. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Prowadzenie sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor
1. „Rola odwodnienia w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego” prof. Stanisław Gaca, dr Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska [20’]
2.„Odwodnienie mostów – uwagi wprowadzające” Jan Piekarski, BBR Polska; prof. Wojciech Radomski, Politechnika Łódzka [15’]
3.„Odwodnienie obiektów mostowych jako element ochrony konstrukcyjnej” dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM [20']
4.„Porównanie rozwiązań stosowanych w odwodnieniu mostów w Polsce i w Europie” Wojciech Wika – Czarnowski DWD System [15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

13:0514.15 Obiad
14.1515.30 Sesja II SKUTKI ZMIANY CHARAKTERYSTYKI OPADÓW
Prowadzenie sesji:prof. Stanisław Gaca, Agnieszka Wachowska
1. „Wpływ zmian klimatycznych na charakterystykę opadów a w konsekwencji na kształtowanie i wymiarowanie rozwiązań obiektów inżynierskich dla odprowadzania tych wód” prof. Elżbieta Nachlik, Politechnika Krakowska [30’]
2.„Uwzględnianie zmian charakterystyki opadów w obliczeniach hydrauliczno – hydrologicznych” Michał Malik, Mikołaj Olbrych, Olbrych – Malik s.c. [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

15.3015.50 Przerwa kawowa
15.5017.30 Sesja III RETENCJA WODY OPADOWEJ
Prowadzenie sesji: Piotr Miąso, Jadwiga Rutkowska
1. „Zagospodarowanie wody opadowej. Retencyjny kanał ściekowy” prof. Józef Dziopak, prof. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska [30’]
2.„Nowatorskie i bezpieczne rozwiązania w aspekcie odwodnień liniowych firmy Hauraton” Łukasz Handzlik, Hauraton Polska [20’]
3.„Kompleksowe rozwiązania Wavin dla zagospodarowania wody deszczowej w drogownictwie vs podejście do projektowania budowy dróg w Polsce” Robert Uniejewski, Wavin [20’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]
19.0023.00 Bankiet Forum ODWODNIENIE 2015

17 września (czwartek)

9.00 – 10.30 Sesja IV ODWODNIENIE DRÓG
Prowadzenie sesji: Jerzy Grzesik, Piotr Sroczyński
1.„Wpływ wody na konstrukcję oraz trwałość nawierzchni drogowych” prof. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska [20’]
2. „Doświadczenia z wieloletniej eksploatacji urządzeń odwadniających drogi” Maria Mleczko - Król – GDDKiA Opole [25’]
3.„Rola odwodnienia w strefach zagrożonych osuwiskami” prof. Elżbieta Pilecka, Tomasz Manterys, Politechnika Krakowska[15’]
Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

10.3011.00 Przerwa kawowa
11.0012.40 SesjaV ODWODNIENIE A OCHRONA ŚRODOWISKA
Prowadzenie sesji: Marta Kozynacka, Andrzej Zygmunt
1.„Ekologiczne aspekty odwodnienia pasa drogowego. Metody naturalne podczyszczania ścieków opadowych” dr Janusz Bohatkiewicz, Politechnika Lubelska, Ekkom; 
Marcin Dębiński, Politechnika Lubelska [30’]
2.„Odwodnienie dróg w Raportach o Oddziaływaniu na Środowisko. Jednolite części wód” Paweł Piwnicki, RDOŚ Lublin [20’]
3.„Zabezpieczenie przeciwerozyjne rzek i potoków górskich w aspektach prawnych związanych z ochroną środowiska” Marta Kot, RZGW Kraków [20’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

12.4013.00 Przerwa kawowa i poczęstunek
13.0014.25 Sesja VI PRAKTYKA PROJEKTOWA I WYKONAWCZA
Prowadzenie
sesji: dr Janusz Bohatkiewicz, Maria Mleczko - Król
1. „Zostaw wodę tam gdzie spadnie – optymalizacja odwodnienia drogi ekspresowej w systemie zaprojektuj i buduj z zastosowaniem wypuszczenia wód opadowych w przylegający do drogi teren” Andrzej Zygmunt, KLOTOIDA [20’]
2.„Odprowadzenie i zmagazynowanie wody w ofercie Haba Beton” Paweł Niewiadomski, Haba Beton [15’]
3.„Zastosowanie rur GRP firmy Amiantit  w budowie zbiorników retencyjnych i odwodnień przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce” Tomasz Jamroz, Amiantit [20’]

Po każdym z wystąpień przewidziano 5 minut na pytania do Prelegentów.
Dyskusja [15’]

14:2514.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM
14:30
15.30 Obiad

KRAKOWSKIM DNIOM DROGOWO – MOSTOWYM 2015 towarzyszyć będzie tematyczna wystawa