logo

Sponsorzy

 

 

 

 

Partnerzy

winieta drogi 10 2011 kontra
Obiekty inynierskie m-w-t kontra

Rada Programowa Forum:

dr inż. Janusz Bohatkiewicz
dr inż. Roman Edel - przewodniczący
dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK
dr inż. Krzysztof Germaniuk
dr Wiktor Jasiński
prof. dr. hab. inż. Marian Tracz
dr inż. Bernard Twaróg
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ

Rada Programowa Cyklu Konferencje Specjalistyczne:

  prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
dr inż. Janusz Bohatkiewicz
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Piotr Gwoździewicz
prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski
dr inż. Igor Ruttmar
dr hab. inż. Marek Salamak
dr hab. inż. Tadeusz Sandecki prof. PW
mgr inż. Dariusz Słotwiński
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
prof. dr hab. inż. Marian Tracz
mgr inż. Norbert Wyrwich
dr hab. inż. Adam Wysokowski, prof. UZ