logo

Patronat Honorowy

 


dr inż. Tomasz Rudnicki
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad


Stanisław Żmijan
Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Patronat


prof. Wojciech Radomski

 

Partner Specjalny

hauraton

Partner

 

Patronat Medialny

ViaExpert
Obiekty inynierskie m-w-t kontra
winieta drogi 10 2011 kontra

 

1. „Rola odwodnienia w zapewnieniu warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego” prof. Stanisław Gaca, dr Mariusz Kieć, Politechnika Krakowska
2.„Odwodnienie mostów – uwagi wprowadzające” Jan Piekarski, BBR Polska; prof. Wojciech Radomski, Politechnika Łódzka
3.„Odwodnienie obiektów mostowych jako element ochrony konstrukcyjnej” dr Krzysztof Germaniuk, IBDiM cz.1, cz.2
4.„Porównanie rozwiązań stosowanych w odwodnieniu mostów w Polsce i w Europie” Wojciech Wika – Czarnowski DWD System

5.„Wpływ zmian klimatycznych na charakterystykę opadów a w konsekwencji na kształtowanie i wymiarowanie rozwiązań obiektów inżynierskich dla odprowadzania tych wód” prof. Elżbieta Nachlik, Politechnika Krakowska
6.„Uwzględnianie zmian charakterystyki opadów w obliczeniach hydrauliczno – hydrologicznych” Michał Malik, Mikołaj Olbrych, Olbrych – Malik s.c.

7. „Zagospodarowanie wody opadowej. Retencyjny kanał ściekowy” prof. Józef Dziopak, prof. Daniel Słyś, Politechnika Rzeszowska
8.„Nowatorskie i bezpieczne rozwiązania w aspekcie odwodnień liniowych firmy Hauraton” Łukasz Handzlik, Hauraton Polska
9.„Kompleksowe rozwiązania Wavin dla zagospodarowania wody deszczowej w drogownictwie vs podejście do projektowania budowy dróg w Polsce” Robert Uniejewski, Wavin
10.„Wpływ wody na konstrukcję oraz trwałość nawierzchni drogowych” prof. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska
11. „Doświadczenia z wieloletniej eksploatacji urządzeń odwadniających drogi” Maria Mleczko - Król – GDDKiA Opole
12.„Rola odwodnienia w strefach zagrożonych osuwiskami” prof. Elżbieta Pilecka, Tomasz Manterys, Politechnika Krakowska

13.„Odwodnienie dróg w Raportach o Oddziaływaniu na Środowisko. Jednolite części wód” Paweł Piwnicki, RDOŚ Lublin
14.„Zabezpieczenie przeciwerozyjne rzek i potoków górskich w aspektach prawnych związanych z ochroną środowiska” Marta Kot, RZGW Kraków cz.1, cz.2

15. „Zostaw wodę tam gdzie spadnie – optymalizacja odwodnienia drogi ekspresowej w systemie zaprojektuj i buduj z zastosowaniem wypuszczenia wód opadowych w przylegający do drogi teren” Andrzej Zygmunt, KLOTOIDA
16.„Odprowadzenie i zmagazynowanie wody w ofercie Haba Beton” Paweł Niewiadomski, Haba Beton
17.„Zastosowanie rur GRP firmy Amiantit  w budowie zbiorników retencyjnych i odwodnień przy budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce” Tomasz Jamroz, Amiantit cz.1, cz.2
18.„Odwodnienie strefy dylatacji na obiektach mostowych” Janusz Wasilkowski, GDDKiA Szczecin. Referat wygłoszony podczas Seminarium „Łożyska i dylatacje 2015”